معرفی به دوستان اشتراک گذاری

وضعیت آسیب های اجتماعیمان بهتر از شهرهای دیگر نیست. تهران به شدت آسیب پذیر است. اخبارخوبی از مدارس به گوش نمی رسد. ما با خبرنگاران که صحبت می کنیم، فرار می کنیم. یک جوری بالاخره آن ها را دور می زنیم. یک جوری در آمارها سعی می کنیم تعریف هایمان را عوض کنیم. مثلا به من می گویند شما چند دانش آموز معتاد دارید؟ من می گویم تا ببینیم تعریف شما از معتاد چیست؟

اسفندیار چهار بند، ضمن بیان اولویت های کاری آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی جدید، به مهم ترین چالش های پیش روی مدارس شهر تهران پرداخت.

وضعیت تربیت در شهر تهران خوب نیست/وضعیت بحرانی آسیب های اجتماعی

 اسفندیار چهاربند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، در جمع مدیران مناطق تهران که در خانه ی معلم منطقه ۳  گرد آمده بودند، ضمن بیان اولویت های کاری آموزش و پرورش شهر تهران، گفت: « وضعیت بهداشت و بلوارها و بوستان ها و خیابان های تهران به حمدلله، از خیلی از استان های کشور بهتر است. وضعیت رستوران ها و امکانات تفریحیمان نسبت به تمامی استان ها بهتر است. اما وضعیت تربیتمان بهتر نیست.»

خبرنگاران را دور می زنم!/اخبار خوبی از مدارس به گوش نمی رسد

وی افزود: «وضعیت آسیب های اجتماعیمان بهتر از شهرهای دیگر نیست. تهران به شدت آسیب پذیر است. اخبارخوبی از مدارس به گوش نمی رسد. ما با خبرنگاران که صحبت می کنیم، فرار می کنیم. یک جوری بالاخره آن ها را دور می زنیم. یک جوری در آمارها سعی می کنیم تعریف هایمان را عوض کنیم. مثلا به من می گویند شما چند دانش آموز معتاد دارید؟ من می گویم تا ببینیم تعریف شما از معتاد چیست؟»

در مدارس تهران چه خبر است؟

چهار بند به وضعیت مدارس شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: «خودم می دانم دارم با این خبرنگار  و پرسش او چه می کنم؟ خودم هم می دانم که در مدارسم چه خبر است؟ شما هم می دانید.»

بزرگ ترین تهدید بعد از زلزله تربیت است

وی ادامه داد: « اولین اولویت و شعار ما در سال آینده، این است که بزرگ ترین تهدید بعد از زلزله، تربیت است. در تربیت هم، مشکل فیزیک، شیمی وریاضی نداریم و وضع تهران در سطح کشور در این دروس خوب است.»

تهران در صدر المپیادی های کشور/وضعمان در ریاضی و فیزیک خوب است

چهاربند به پیشتازی  دانش آموزان شهر تهران در المیپادهای کشور اشاره کرد و ابراز داشت:« ۴۶ درصد برگزیدگان مرحله ی استانی و کشوری المپیادها، برای تهران هستند. استان دوم که بعد از ما است، با ما ۶ درصد فاصله دارد. در تهران ما اصلا مشکل ریاضی و فیزیک و شیمی نداریم. وقتی می گوییم بزرگ ترین تهدید بعد از زلزله تربیت است، یک موقع فکرتان اصلا و ابدا سمت این درس ها نرود.»

رفع آسیب های اجتماعی اولویت اول شهر تهران

وی با اشاره به منظورش از تربیت گفت: « مراد ما تربیتی است که معطوف به کم کردن آسیب های اجتماعی است. آسیب های اجتماعی که کاهنده و تهدید کننده ی سرمایه اجتماعی و سرمایه ی فرهنگی است. این مطالبه را که یک رویکرد است، در تمام سازمان هایمان عوض کنیم.»

انتخاب مدیران معتقد و مدیرانی که بر آسیب های احتماعی سرپوش نگذارند

چهاربند با اشاره به اهمیت مدیران در بحث آسیب های اجتماعی ابراز داشت:« مهم ترین آن، انتخاب مدیری است که اعتقاد داشته باشد و بفهمد که برای چه به مدرسه می رود؟  بفهمد که اولویت هایش کجا است؟ بتواند جریان های فرهنگی و اجتماعی را که در مدرسه اش شکل می گیرد، تحلیل کند و توانایی داشته باشد که این ها را ببیند و تشخیص بدهد. بی تفاوت نباشد و روی این ها سر پوش نگذارد.»

سر و صدای خیلی ها در آمده است!

وی ادامه داد: «هم در اداره کل شهر تهران و هم در ادرات مناطق، اولویت اولمان آسیب های اجتماعی است. سر و صدای خیلی ها در آمده است! انگشت اتهام هم درست یا غلط، به سمت آموزش و پرورش است. اما ما می دانیم که بخشی از این آسیب ها، ریشه در تربیت دارد. ما ۷۵۰ یا ۷۶۰ هزار خانوار در تهران برای یک میلیون و صد هزار دانش آموز تحت پوشش داریم.  چطور نمی توانیم روی این ها تاثیر بگذاریم؟»

آموزش خانواده و آسیب های اجتماعی

چهاربند به وضعیت آموزش خانواده ها در آموش و پرورش اشاره کرد و گفت: «چقدر آموزش های خانواده ما در راستای هوشیاری و آگاهی و افزایش توانمندی خانواده ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی است؟  ما در تهران هستیم و به اندازه ی تهدیدها، فرصت ها و امکاناتی هم داریم. ممکن است که این امکانات در حد مطلوب نباشد ولی نسبت به بقیه ی کشور، قبول کنیم که تهران برخوردار تر است.»

گفتمان معیشت محور، کلاهی که بر سر آموزش و پرورش رفت!

وی با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان اظهار کرد:« در این سه چهار سال گذشته، کلاه بزرگی بر سر ما گذاشتند و آمدند معیشت معلم را، گفتمان کردند و همه را مشغول کردند و از ماموریت اصلی غافل شدیم.»

وی اظهار کرد:« بله، ما در معیشت معلمان مشکل داریم و آن هم البته در این بحث تربیت موثر است، اما راه برون رفتش این نیست که همه آن را تکرار کنیم و از جاهای دیگر غفلت کنیم. اگر از این دو سرمایه غفلت بکنیم، وضعیت معیشت معلم در آینده بهتر که نخواهد شد هیچ، بدتر می شود؛ چون اقتصاد ما آسیب پذیر تر می شود.»

علت تاخیر پرداخت حقوق معلمان چه بود؟

چهاربند اضافه کرد: « وقتی اقتصاد ما آسیب پذیرتر شود، به جای این که ۳۱ خرداد حقوق بدهیم، دوم تیر ماه حقوق دادیم. اگر ماه های عادی را ۳۰ روز حساب کنیم، الان با سه روز تاخیر حقوق پرداخت شده است. این اصلا نشانه ی خوبی نیست. چرا؟ چون ما در بحث اقتصادی مشکل داریم.»

برای تقویت اقتصاد باید از فرهنگ شروع کرد

چهاربند بر اولویت مسئله فرهنگ بر اقتصاد اشاره کرد و خاطر نشان کرد: «اگر می خواهیم اقتصاد درست شود، فکر نکنید اقتصاد وظیفه صنعتگران است، خیر! باید از فرهنگ شروع بکنیم تا آن اقتصاد درست شود. چقدر دیگر باید ما نفت بفروشیم؟ چقدر باید گاز بفروشیم تا بتوانیم این اقتصاد را برای ۷۵ میلیون جمعیت و این همه عائله ای که دولت دارد بچرخانیم؟»

اگر برنامه ششم توسعه محقق شود، می توانیم سی و یکم حقوق دهیم!

وی ابراز داشت: «در حالت خوش بینانه، اگر اهداف برنامه ششم که پیش بینی شده است، در طول ۵ سال آینده، محقق بشود، شاید بتوانیم به جای سوم تیر، ۳۱ خرداد حقوق بدهیم. لذا باید سراغ آن دو سرمایه اول برویم و جلوی  آسیب های اجتماعی را بگیریم.»

کسانی که دروس ریاضی و فیزیک را به جای دروس انسانی می نشانند، خائن اند

چهاربند با اشاره به مدارسی که به جای زنگ مصوب دروس انسانی، درس هایی مانند ریاضی و فیزیک را قرار می دهند، گفت: « صیانت ازبرنامه ی درسی، اگر به معنای پیش گیری از آسیب های اجتماعی باشد، خوب است. آن دسته از مدارسی که از دروس انسانی، مانند مطالعات اجتماعی، تاریخ، ادبیات و بینش دینی کم می کنند و به ریاضی و فیزیک اضافه می کنند، خائن اند.»

لزوم توجه به مهارت های شهروندی

وی ادامه داد: « این ها مستحق مجازات های سنگین اند. این ها دارند به آن سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی صدمه می زنند. ما که در این حوزه ریاضی و فیزیک، کم و کسری نداریم که بخواهیم از این طرف مایه بگذاریم؛ بر عکس، ما الان مشکلمان آسیب های اجتماعی است. نگاه ما به این دروس علوم انسانی، باید یک نگاه اجتماعی و فرهنگی و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی باشد. اعتنا به مهارت های شهروندی و زندگی باشد. نه این که آن ها را حذف کنیم و ساعاتش را به یک کار دیگربدهیم.»

یک بر یک شدیم!

چهاربند در باره ی لزوم صیانت از برنامه ی درسی و برخی مشکلات پیش رو، بدون اسم آوردن از کسی ابراز داشت: «صیانت از برنامه درسی مهم است و ما تجربه هم داریم. یک هماوردی هم داشتیم و یک دسته و پنجه ای هم نرم کردیم و  فعلا یک یک شدیم! نزدیک بود ۲ بر هیچ شویم ولی فعلا یک بر یک شدیم!  می خواستند یک پیام به من و شما بدهند که آقا! ما دممان یک محدوده ای دارد، با امتحان های هماهنگ پا بر روی دم ما نگذارید!»

با امتحانات نهایی پا بر دم ما مگذارید!/مدیری که سوالات امتحان را به دانش آموزان داد

وی اضافه کرد:« این یک نیشتری بود که بر این دُمَل زده شد، صدای عده ای درآمد و گفتند خبر ندارید!امتحانات داخلی را بیایید ببیند چه خبر است؟»

معلمی که سوالات را در اختیار دانش آموزان می گذاشت

چهاربند به سخنان یکی از اعضای شورای عالی آموزش و پروش درباره ی لو رفتن سوالات امتحانات اشاره کرد و گفت: « با بزرگانی در شورای  عالی آموزش پرورش،  درباره ی سوالات امتحان آمادگی دفاعی صحبت می کردم، گفت بهترین مدرسه مذهبی در منطقه […] را برایتان نام می برم و به شما می گویم که کدام معلم آن مدرسه، سوالات را از مدیر گرفته و با جواب به دانش آموزان داده است…»

دروسی که مدیران به آن ها اهمیت نمی دهند

وی افزود: « درس روان شناسی و جامعه شناسی در برخی مدارس جدی گرفته نمی شود، چون در کنکور نمی آید و ضریب ندارد یا المپیاد ندارد.»

تخلف در مدارس غیر دولتی

چهاربند با اشاره به لو رفتن سوالات آمادگی دفاعی در یکی از مدارس غیر دولتی گفت: «در بهترین مدرسه غیر انتفاعی،که الان سراغش بروی ۱۵ میلیون می گیرد، این اتفاق افتاده است. این تازه خوب شان هست؛ این چه جوری دین و فرهنگ را فهمیده است؟ ما چه جوری به  این ها مجوز مجوز داده ایم؟

در حالت خوش بینانه ۳۰ درصد امتحانات داخلی سلامت هستند!

چهاربند به عدم صحت و اعتبار اکثر امتحانات داخلی در مدارس تهران اشاره کرد و ابراز داشت: «خدمت دکتر فانی عرض کردم که من شاید خوش بینانه، ۳۰ درصد سلامت امتحانات داخلی را ضمانت بکنم؛ چون نتوانستیم در سنجش ها و امتحانات داخلی موثر عمل بکنیم  برنامه درسی هم به شدت آسیب پذیر شده است.»

کوتاه کردن ساعات درسی در برخی مدارس

وی اضافه کرد: «دسته ای دیگر از مدارس هم هستند که  این دروس را حذق نمی کنند، اما به دلایل مختلف اجرای موثری هم ندارند. در برخی مدارس ساعات ۵۰ دقیقه ای تا مرز ۳۵ دقیقه کوتاه می شود و دو زنگ را به هم می چسبانند و  فقط ۷۰ دقیقه کلاس تشکیل می شود.»

صیانت از برنامه درسی

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران، بعد از آسیب های اجتماعی، اولویت دوم را صیانت از برنامه درسی دانست و خاطر نشان کرد:«  اولویت دوم ما صیانت از برنامه درسی است که شامل رعایت زمان، توزیع متوازن دروس در طول هفته، توانمندی و صلاحیت معلم، برگزاری آزمون ها و نیز همه شرایطی که برای برگزاری برخی از دروس که نیاز به لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی دارند، می شود.»

سبک مدرسه داری ما معیوب است

چهاربند با انتقاد از سبک مدرسه داری، به اولویت سوم کاری آموزش و پرورش شهر تهران پرداخت و گفت: «اولویت سوم ما، تغییر سبک مدرسه داری یا مدیریت آموزشگاهی است. سبک مدرسه داری ما خیلی معیوب و آسیب پذیر و آسیب زا شده است. سبک مدرسه داری، خودش یکی از منابع آسیب های اجتماعی شده است.»

مدیریت آموزش گاهی  یکی از منشاء های آسیب های اجتماعی

وی ادامه داد:« یک سری از منشاء های آسیب های اجتماعی، بیرونی است؛ یعنی در محیط است، یک سری در خانواده است و یک سری هم مربوط به سبک مدرسه داری ما می شود. اگر بخواهیم سراغ آسیب های اجتماعی به عنوان اولویت اول برویم، اول باید سراغ  برنامه درسی و سراغ سبک مدرسه داری مطلوب برویم. مسائل انضباطی، مسائل اخلاقی، تشویق ها و تنبیه ها، آموزش های خانواده، مناسبت ها و برنامه های فرهنگی مدرسه در سبک مدرسه داری ما تقریبا کم رنگ شده اند. باید طوری سبک مدرسه داری را باز بینی کنیم که این ها، برجسته و پررنگ شوند و به کمک اولویت اول، یعنی آسیب های اجتماعی بیایند.»

اعتبار بخشی به امتحانات داخلی مدارس

عضو شورای عالی آموزش و پروش به بیان اولویت چهارم پرداخت و اظهار کرد: «اولویت چهارم، اعتبار بخشی به امتحان های داخلی است. قرار شده است که در اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران، یکی دو اتاق فکر راه بیندازیم و تا مرداد ماه، تکلیف ساز و کار امتحان داخلی را روشن کنیم.»

وضعیت آشفته ی امتحانات در مدارس

وی افزود: «در همین ایام امتحانات، بازرسانی را به مدارس فرستادیم و فهمیدیم که روز برگزاری امتحانات داخلی، مدیر در مدرسه نیست. سوالات امتحانی دست کیست؟ چه کسی آن ها تکثیر می کند؟ چه کسی نظارت می کند؟ چه کسی تایید می کند؟ مدیر، مسئول برگزاری امتحانات داخلی است؛ اما اصلا در برخی مدارس، در روز برگزاری امتحان، مدیر غایب بوده است.»

ضوابط و مقررات  فعلی جواب نمی دهد

چهاربند ادامه داد: «امتحان، امتحان است؛ چه هماهنگ و  نهایی باشد و چه داخلی. بده بستان ها و فسادهایی که در امتحانات داخلی شکل می گیرد،بر آن دو اولویت اول  تاثیر می گذارد. امتحانات داخلی ما، به شدت آسیب پذیر شده است. باید فکری درباره ی آن بکنیم. ساز و کارهای داخل مدرسه با این ضوابط و مقررات، جواب نمی دهد. در داخل شهر خودمان، که بیش از همه در معرض تهدید هستیم، باید فکری جدی بکنیم.»

در کف مدارس چه می گذرد؟

وی اضافه کرد:«با این چالش هایی که درخرداد ماه داشتیم، در کنار آسیب ها، یک سری دستاوردهایی هم داشته است. اطلاعات خوبی را جمع کردیم که نشان داد کفِ مدارس ما چه چیزی دارد می گذرد؟ اولویتِ چهارم، اعتبار بخشیِ امتحانات داخلی است. این ها چهار اولویتی است که باید روی آن ها کار بکنیم و برای سال تحصیلی که می خواهد شروع شود، در طول سال تابستان، مقدمه چینی بکنیم.»

انتصاب مدیران چگونه است؟

چهاربند به مسئله انتصاب مدیران مدارس اشاره کرد و گفت: «چند کار پرتلاطم و پر حجم  داریم، که باید طوری آن ها را انجام دهیم که بتوانیم در مهر ماه، به آن ها برسیم. اولین آن، انتصاب مدیران است. اگر اولویت ما آسیب های اجتماعی است، انتصاب مدیران در تابستان باید طوری انجام شود که این ساز و کار بتواند آن ماموریت را انجام دهد.»

انتصاب مدیران کاری پر دردسر است

چهاربند با اشاره به نحوه ی انتخاب مدیران اظهار کرد: « این که بگوییم فلانی هم صنف من، فامیل من و هم جناح من است، نباشد. شما را به خدا، مدیرانی بگذارید که قدرت، تحمل و غیرت  این کار را داشته باشند که از اهداف تربیت اسلامی در مدارس صیانت کنند؛ خودشان را به حزب و گروه و آدم نفروشند. مسئولیت ها دو روزه اند! می آیند و می روند! دو سال، سه سال، چهار سال و نهایت دوره ی ریاست جمهوری ۸ سال است. چه چیزی در این مدت باقی می ماند؟ رویکردهایی که ما به عنوان یک کارگزار نظام اسلامی حاکم می کنیم.»

قحط الرجال نیست

وی ادامه داد: « اگر می خواهید آن چهار اولویت خوب محقق شود، ۹۰ درصد آن به مدیری که منصوب می کنید، ربط پیدا می کند؛ مدیری که می فهمد و اعتقاد و غیرت و تعصب و شایستگی دارد. انتصاب مدیران، کار پر دردسری است. بی تفاوت نگذریم. در جامعه ی ۷۰ هزار نفری فرهنگیان تهران، افراد علاقه مند و با انگیزه و سالم که البته شناخته شده نیستند،پیدا می شوند. قحط الرجال نیست.»

مدرسه دولتی ای که دو میلیون تومان شهریه می گیرد!

چهاربند به بحث ثبت نام ها در مدارس پرداخت و گفت:«  ثبت نام ها، کار پر حجم و پر دردسری است. به شدت با مردم در ارتباط هستید. خبری به ما رسید که درست بود و آن این که یک مدرسه ابتدایی دولتی عادی، دو میلیون تومان برای ثبت نام می گیرد؛  این  اتفاق در حالی می افتد که در منطقه، معاون آموزشی، حراست، ارزیابی و  عملکرد و رییس منطقه هم داریم.»

شهر خیلی شلوغ شده است!

وی افزود: «خیلی دیگر باید شهر شلوغ شده باشد که این اتفاق می افتد. با مدیر هم که صحبت می کنیم، استدلالش این است که اگر این دانش آموزان، به غیر انتفاعی بروند، ۱۰ میلیون باید بپردازند، پس من ۲ میلیون می گیرم! معلوم  می شود که نرخ غیر انتقاعی ها را  مدارس دولتی بالا می برند! چون هر چه شهریه در دولتی ها بالاتر برود، غیر دولتی ها از دولتی بیشتر می گیرند.»

اطلاع رسانی به اولیای دانش آموزان از طریق پست پیشتاز

چهاربند خطاب به مدیران مناطق شهر تهران گفت: «خواهش می کنم که در ثبت نام مدارس دولتی دقت کنید. بدون تعارف ارزیابی ها را شروع کردیم و در جلسه نظارت گفتیم که آرایی که صادر می شود، مناطق موظف اند که این آراء را، با پست پیشتاز، علاوه بر موسس و مدیر مدرسه مدارس غیر دولتی، به اولیای آن مدارس هم  ابلاغ کنند تا تبدیل به یک سند حقوقی شود. در آن صد ولی دانش آموز، ده تا آدم پیگیر هم پیدا شود، کار را درست می کنند. در مدارس دولتی هم همین طور. با اولیا صحبت بکنید و آن ها را دعوت کنید. و نظراتشان را بخواهید»

سوء استفاده گرانی که به پیش می روند

وی افزود: « تعارف نداریم! هر چه ما عقب تر می رویم، این جماعتی که دنبال سو استفاده هستند، جلوتر می روند و آن چیزی که در نهایت باقی می ماند، بدهکاری من و شما به جامعه و افکار عمومی  است، که با امضاء من و شما دارد این کار انجام می گیرد.»

سرنوشت پایه دهم و هدایت تحصیلی

چهاربند به استقرار پایه دهم و هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم اشاره کرد و گفت: «بحث پایه دهم را خوب پیش رفته اید. سامانه هدایت تحصیلی، سامانه اش کم کم آماده می شود.  تا کنون کار منظم بوده و بازتاب منفی نداشته ایم. همکاری کنید که پایه دهم خوب مستقر شود. برای آموزش معلمان دروس جدید هم،در حال برنامه ریزی هستند. بحث هدایت تحصیلی قرار بود پنجم تیرماه اتفاق بیفتد که اشکالی در نرم افزار آن به وجود آمد و از هشتم تیر، قابل دسترسی است، تا هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم، به مدارس دولتی انجام شود. سایر مدارس هم، از طریق آزمون ها،تکلیفشان معلوم و روشن است.»

اوقات فراغت دانش آموزان و تاخیر در ارسال بخش نامه/متولی اصلی کیست؟/دیوار کوتاه آموزش و پرورش!

مدیر کل آموزش و پرورش تهران، در ادامه، به بحث اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان اشاره کرد و گفت: «بحث اوقات فراغت تابستان، خیلی مهم است. این هم دارد به عنوان یک گفتمان در رسانه، مجلات و افکار عمومی و دستگاه های نظارتی مطرح می شود. از لحاظ قانونی، سازمان ورزش و جوانان، متولی اوقات فراغت است؛  اما از آن جا که هر جا باری بر زمین مانده باشد، اول باید آموزش و پرورشی ها وارد شوند؛ چون امکاناتی مانند معلم، مدرسه و مربی  داریم، ما هم به بحث اوقات فراغت وارد شده ایم. دستور العمل آن ابلاغ شده است. البته دوستان تذکر دادند که دستور العمل را دیر فرستادیده اید؛ علت آن  این بود که می خواستیم بخش اوقات فراغت و پایگاه های تابستانی و دروس جبرانی طی یک بخش نامه باشد و  همین امر، کار را مقداری طولانی و البته کار شما را سخت تر کرد و من بابت این تاخیر، عذرخواهی می کنم.»

وی ادامه داد: « به هر شکل که می توانید، اطلاع رسانی کنید تا این پایگاه ها را راه بیندازید و بچه ها را بیاورد تا بخشی از برنامه هایشان را با امور فرهنگی پر بکنید.»

ساماندهی نیروها/نقل و انتقالات/ تکریم معلمان

چهاربند به مسئله ی ساماندهی نیروها در تابستان اشاره کرد و گفت: «مسئله مهم دیگر، که البته مشکل زا هم هست، بحث ساماندهی نیرو در مقطع ابتدایی است. خواهشم این است که دراین ساماندهی، به گونه ای عمل بکنید که منزلت و جایگاه معلم صدمه نخورد. می دانم که محدودیت دارید، معلمان می آیند و مراجعه و مطالبه می کنند و بخش قابل ملاحظه ای از آن هم، قابل انجام شدن نیست؛ اما همه این ها را می شود در یک ادبیات دوستانه تر و همراه با تکریم بیان کرد.»

معلمان آسیب نبینند

وی اضافه کرد:« معلمان پیش شما هم خواهند آمد، حتما یک روز در هفته تان را  برای ملاقات عمومی با معلمان خالی کنید. مراقب معلمان باشید که زیر دست اداره  و مدیران، آسیب نبینند. باید در تابسنان معلم را نوعی شارژ کرد و سعی کرد از فاصله ی خرداد تا مهر، که معلمان به مدرسه وارد می شوند، به معلمان آسیب وارد نشود. در نقل انتقالات متوجه شان کنید که ما محدودیت و مشکلات داریم و این کار باید کریمانه باشد»

محتویات برنامه ی سال ۹۵

چهاربند ادامه داد: «بحث بعد بحث برنامه سال ۹۵ است. چارچوب برنامه سال ۹۵ آماده شده و محتویات آن نیز در حال آماده شدن است. با توجه به تجربه ی گذشته، از پایین، یعنی از مدرسه، داریم می چیینیم به بالا می آییم. البته این امر برای مدرسه ای که خودش دست به برنامه ریزی زده است، مشکل زا نخواهد بود. برنامه طوری است که هم برنامه های اداره کل و هم برنامه مناطق و هم برنامه ی مدارس در آن قابل پیش بینی خواهد بود. البته شما باید ابتدا نقد و ارزیابی هایتان را درباره ی برنامه ۹۴ ارائه بدهید.»

 

منبع : جماران

نظرات

 
   
 
Captcha