رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: فعالیت مدارس غیر دولتی صرفاً در چارچوب اهداف و ضوابط آموزش و پرورش بوده و نظارت‌هایی نیز در این راستا انجام می‌شود.

مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیر دولتی در خصوص کیفیت مدارس غیر دولتی و چگونگی اجرای ضوابط در این مدارس گفت: وجود تنوع در روش‌های آموزشی حق همه مدارس است و با توجه به اینکه کلیه دانش‌آموزان از ضوابط آموزش و پرورش برای فارغ‌التحصیلی تبعیت می‌کنند، مدارس غیر دولتی بر مبنای قوانین موجود در آموزش و پرورش روند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را دنبال می‌کنند.
 
وی ادامه داد: تمامی مدارس با نام‌های مختلف تابع برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین فعالیت می‌کنند و امتحانات نیز بر همین اساس برای دانش‌آموزان تمامی مدارس برگزار می‌شود.
 
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی اظهار کرد: مدارس غیر دولتی از چارچوب ضوابط تعیین شده آموزش و پرورش تخطی نکرده چرا که این مسئله باعث کاهش مشتریان و مخاطبان آن می‌شود. از این گذشته، سامانه نظارت توسط حوزه‌های ذیربط برای پیگیری روند فعالیت مدارس وجود دارد.
 
وی بیان کرد: در دستور کار برنامه‌های امسال مدارس‌های غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی، ارزیابی مستمر وجود داشته تا صرفاً نظارت بر شهریه‌ها ملاک نشود و ارائه آموزش‌های استاندارد و کیفیت بالای آموزشی نیز در این مدارس ارزیابی شوند.
 
گرد اظهار کرد: سامانه نظارت از سوی سازمان مشارکت و معاونت‌های مربوطه در آموزش و پرورش بر این روند نظارت می‌کنند و معیار اصلی بر این نظارت‌ها رعایت اهداف آموزش و پرورش است.
 

نظرات

 
   
 
Captcha