معاون برنامه ریزی درسی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش گفت: در آموزش ورزش در مدارس استفاده از کسانی که حرفه معلمی ندارند یک تخلف محض است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

خسروی، معاون برنامه ریزی درسی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: درس تربیت بدنی بخشی سازنده در برنامه های آموزش مدارس و روشی برای تامین سلامتی و تربیت اجتماعی است از این رو باید به آن توجه ویژه ای داشت.   
 
وی افزود: برای ایجاد علاقه انجام حرکات ورزشی در بین دانش آموزان، خانواده نقش مهمی دارد و یکی دیگر از موضوعاتی که درس تربیت بدنی را برای معلم و دانش آموز هدفمند می کند داشتن تجهیزات ورزشی استاندارد به اندازه کافی است؛ اما این روز ها بعضی از مدارس از امکانات ورزشی مناسبی برخوردار نیستند.  

معاون برنامه ریزی درسی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در ادامه گفت: ساعت تدریس ورزش در مدارس کشور ما 90 دقیقه است. دانش آموزان در این 90 دقیقه باید اصول و مبانی حرکات ورزشی را یاد بگیرد و نیاز حرکتی را در بیرون از مدرسه و در کلوپ های ورزشی انجام دهند. 
 
خسروی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 105 هزار مدرسه در کشور وجود دارد و 33 هزار معلم تربیت بدنی در حال فعالیت هستند. 
 
وی در خصوص کمبود معلم های ورزش در برخی از مدارس همچون  مدارس روستایی و چند پایه در کشور افزود: در این مدارس  که معلم ورزش با تخصص کافی وجود ندارد بهتر است از معلم های دیگر استفاده شود چرا که همه آموزگاران در دوره دانشجویی خود درس تربیت بدنی را پاس کرده اند. 
 
خسروی در واکنش به استفاده از آبدارچی به جای معلم ورزش در برخی مدارس، با بیان اینکه استفاده از افراد نابلد و کسانی که حرفه  معلمی ندارند در زمینه تدریس درس ورزش به دانش آموزان در برخی از مدارس مشکلاتی را ایجاد می کند، خاطر نشان کرد: این امر یک تخلف محض است و اگر مدرسه ای با این شرایط به دانش آموزان خود درس تربیت بدنی  را آموزش دهد، قطعا با آن ها برخورد جدی خواهد شد.

 

منبع : خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha