معرفی به دوستان اشتراک گذاری

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، برای هدایت تحصیلی دانش آموزان ، اقدام به انتشار فایل های راهنما مختص مناطق مختلف تهران کرده است.

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، برای هدایت تحصیلی دانش آموزان ، اقدام به انتشار فایل های راهنما مختص مناطق مختلف تهران کرده است.

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز می توانند جهت مشاهده لیست مدارس و رشته های موجود و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هدایت تحصیلی، فایل های زیر را دریافت و مطالعه نمایند.

 

هدایت تحصیلی - مدارس فرهنگ

هدایت تحصیلی - مدارس نمونه دولتی

 

هدایت تحصیلی - منطقه 1

هدایت تحصیلی - منطقه 2

هدایت تحصیلی - منطقه 3

هدایت تحصیلی - منطقه 4

هدایت تحصیلی - منطقه 5 و 22

هدایت تحصیلی - منطقه 6

هدایت تحصیلی - منطقه 7

هدایت تحصیلی - منطقه 8

هدایت تحصیلی - منطقه 9 و 21

هدایت تحصیلی - منطقه 10

هدایت تحصیلی - منطقه 11

هدایت تحصیلی - منطقه 12

هدایت تحصیلی - منطقه 13

هدایت تحصیلی - منطقه 14

هدایت تحصیلی - منطقه 15

هدایت تحصیلی - منطقه 16

هدایت تحصیلی - منطقه 17

هدایت تحصیلی - منطقه 18

هدایت تحصیلی - منطقه 19

 

نظرات

 
   
 
Captcha